سهیم شدن در هزینه‌های مراسم محرم

  از دوستانی که علاقه مند به سهیم شدن در برگزاری مراسم های ماه محرم و صفر امسال هستند تقاضا می شود، کمکهای نقدی خود را از طریق ایترنسفر و با استفاده از صفحه مشارکت در هزینه‌های ایم  ارسال نمایند.

 توضیح: لطفا در قسمت توضیحات فرم مرقوم نمایید جهت برگزاری مراسم های محرم و صفر

فرم مشارکت در هزینه‌ها

آدرس ایمیل رسمی ایم جهت انجام ایترنسفر:

mac.aim.2020[at]gmail.com

Loading...
Back To Top