جلسات هفتگی قرآن

McMaster Student Center, Room 318

به نام خدا جلسات هفتگی قرآن زمینه مناسبی را جهت ارتقاء معنوی و ایجاد روابط دوستانه بین اعضاایجاد می کند. این جلسات هر جمعه عصر و تا اطلاع ثانوی  بصورت  آنلاین برگزار می گردد با توجه به رفع برخی محدودیتها و جهت تجدید دیدار دوستان، انشاالله از این هفته جلسات هفتگی قرآن بصورت حضوری و […]

دور همی آنلاین ویژه کودکان 

🌸🌹🌸🌹🌷🌼🌻🌹🌸🌷 دور همی آنلاین ویژه کودکان هر یکشنبه ساعت ۱۱ صبح از طریق ZOOM کودکان عزیز  می توانند هر یکشنبه از طریق لینک زیر یادی از دوستان خود کنند Join via the following link: https://mcmaster.zoom.us/j/96260706183?pwd=a3BQUnVIYWs5OHYxWkFxTXBwNk5mdz09 با تشکر AIM 🍀🍁🌼🌻🌷🌸🌹🍀🌼🌸

Loading...
Back To Top