جلسات هفتگی قرآن

ZOOM

جلسات هفتگی قرآن زمینه مناسبی را جهت ارتقاء معنوی و ایجاد روابط دوستانه بین اعضاایجاد می کند. این جلسات هر جمعه عصر و تا اطلاع ثانوی  بصورت  آنلاین برگزار می گردد جلسه قران این هفته راس ساعت ۷ بعد از ظهر و به شرح زیر برگزار خواهد شد قرائت  یک حزب از قران کریم مرور […]

Loading...
Back To Top