Latest Past Events

جلسات هفتگی قرآن ویژه ماه مبارک رمضان

McMaster University

جلسات هفتگی قرآن ویژه ماه مبارک رمضان به نام خدا جلسات هفتگی قرآن زمینه مناسبی را جهت ارتقاء معنوی و ایجاد روابط دوستانه بین اعضاایجاد می کند. این جلسات هر […]

جلسات هفتگی قرآن ویژه ماه مبارک رمضان

McMaster University

به نام خدا جلسات هفتگی قرآن زمینه مناسبی را جهت ارتقاء معنوی و ایجاد روابط دوستانه بین اعضاایجاد می کند. این جلسات هر جمعه عصر و تا اطلاع ثانو با […]

Loading...
Back To Top