جلسات هفتگی قرآن

McMaster Student Center, Room 318

به نام خدا جلسات هفتگی قرآن زمینه مناسبی را جهت ارتقاء معنوی و ایجاد روابط دوستانه بین اعضاایجاد می کند. این جلسات هر جمعه عصر و تا اطلاع ثانوی  بصورت  […]

دور همی آنلاین ویژه کودکان 

🌸🌹🌸🌹🌷🌼🌻🌹🌸🌷 دور همی آنلاین ویژه کودکان هر یکشنبه ساعت ۱۱ صبح از طریق ZOOM کودکان عزیز  می توانند هر یکشنبه از طریق لینک زیر یادی از دوستان خود کنند Join […]

Loading...
Back To Top