گالری تصاویر سال ۲۰۱۹

۲۰۱۹

جشن شب یلدا ۲۰۱۹
جشن شب یلدا ۲۰۱۹

جشن میلاد پیامبر اکرم ۲۰۱۹
جشن میلاد پیامبر اکرم ۲۰۱۹

عزاداری اربعین حسینی ۲۰۱۹
عزاداری اربعین حسینی ۲۰۱۹

صفر ۲۰۱۹
صفر ۲۰۱۹

محرم ۲۰۱۹
محرم ۲۰۱۹

عید غدیر خم ۲۰۱۹
عید غدیر خم ۲۰۱۹

دورهمی بی فرانت
دورهمی بی فرانت

جشن میلاد امام رضا (ع) ۲۰۱۹
جشن میلاد امام رضا (ع) ۲۰۱۹

کانادا دی ۲۰۱۹
کانادا دی ۲۰۱۹

دورهمی پیتزا باسیلیک ۲۰۱۹
دورهمی پیتزا باسیلیک ۲۰۱۹

شهادت امام صادق (ع) ۲۰۱۹
شهادت امام صادق (ع) ۲۰۱۹

دورهمی کانفدریشن پارک ۲۰۱۹
دورهمی کانفدریشن پارک ۲۰۱۹

رمضان ۲۰۱۹
رمضان ۲۰۱۹

جشن میلاد امام علی (ع) و نوروز باستانی ۲۰۱۹
جشن میلاد امام علی (ع) و نوروز باستانی ۲۰۱۹

جشن میلاد حضرت فاطمه (ص) ۲۰۱۹
جشن میلاد حضرت فاطمه (ص) ۲۰۱۹

دورهمی اسکیت ۲۰۱۹
دورهمی اسکیت ۲۰۱۹

شهادت حضرت فاطمه (ص) ۲۰۱۹
شهادت حضرت فاطمه (ص) ۲۰۱۹
Loading...
Back To Top